Brasso Koperglans 175ml

- € 0,00
Brasso Koperglans 175ml

Omschrijving:

Brasso koperglans Samenstelling: Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized, Silicon Dioxide, Kaolinite, Kaolin, Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsaturated, Aqua, Ammonium Hydroxide Gebruik Gebruiken op koper om het weer te laten glansen. Waarschuwingen Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. verwijdert houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken. - niet roken. Inademing van spuitnevel vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na inslikken: onmiddelijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Fabrikant Reckitt Benckiser Nederland Postbus 721  2130 AS Hoofddorp

    Merk:
  • Brasso

  • Levertijd:
  • 1 tot 2 werkdagen

  • EAN Code:
  • 8710552307923Webwinkel: Deweegschaal
 
Prijs: € 3.99
 

©2023 Kleine prijzen - groot aanbod - Drogistaanbiedinge | Privacy statement